image/svg+xml
image/svg+xml

Programın Öğretim Amaçları


Programın öğretim amaçları;

  • Doğal ve kültürel peyzajların planlanması, tasarımı, yönetimi ve korunması konularında mesleki açıdan donanımlı;
  • Fiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıyı yorumlayabilecek bilgilere sahip;
  • Çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı, kendi kariyerlerini yönlendirebilen peyzaj mimarları yetiştirmek;
  • Bilim ve teknolojiden yararlanarak yapılan araştırmalarla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte peyzajlara ilişkin potansiyelleri değerlendirmek ve sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.