image/svg+xml
image/svg+xml

Programın Öğretim Amaçları


Programın öğretim amaçları;
  1. Doğal ve kültürel peyzajların planlanması, tasarımı, yönetimi ve korunması konularında mesleki açıdan donanımlı;
  2. Fiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıyı yorumlayabilecek bilgilere sahip;
  3. Çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı, kendi kariyerlerini yönlendirebilen peyzaj mimarları yetiştirmek;
  4. Bilim ve teknolojiden yararlanarak yapılan araştırmalarla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte peyzajlara ilişkin potansiyelleri değerlendirmek ve sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.