image/svg+xml
image/svg+xml

Kurul ve Komisyonlar

Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Komisyonları 


Peyzaj Mimarlığı Bölümü Komisyonları ve Üyeleri

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Komisyonlar

 

Görevliler (Başkan ve Üyeler)

 

Ders Programı ve Sınav Komisyonu (Lisans Haftalık Ders Programı Hazırlama Komisyonu + Lisans Sınav Programları Hazırlama Komisyonu)

Prof. Dr. Canan CENGİZ
Doç. Dr. Yeliz SARI NAYİM
Öğr. Gör. Dr. Aylin ALİŞAN YETKİN
Arş. Gör. A.Özge BOZ DEMİR
Arş. Gör. İdil DAL

Staj Komisyonu (Staj ve İşyeri Eğitimi Komisyonu)

Doç. Dr. Melih ÖZTÜRK
Doç. Dr. Ercan GÖKYER
Arş. Gör. İdil DAL

Bilgi İşlem ve WEB Komisyonu (Bölüm Tanıtımı ve Bilgi İşlem/WEB/Sosyal Medya Komisyonu)

Doç. Dr. Mustafa ARTAR
Dr. Öğr. Üyesi Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI
Arş. Gör. A. Özge BOZ DEMİR
Arş. Gör. İdil DAL 
Arş. Gör. R. Gizem ÖZTAŞ KARLI

Muafiyet, İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu (Muafiyet ve İntibak Komisyonu/Yatay/Dikey Geçiş)

Doç. Dr. Pınar BOLLUKCU
Dr. Öğr. Üyesi Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI
Öğr. Gör. Dr. Aylin ALİŞAN YETKİN 

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Komisyonu (Erasmus)

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Komisyonu (Mevlana)

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Komisyonu (Farabi)

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Komisyonu (IAESTE )

Doç. Dr. Mustafa ARTAR (Erasmus)

Doç. Dr. Yeliz SARI NAYİM (Mevlana)
Öğr. Gör. Dr. Aylin ALİŞAN YETKİN 

Prof. Dr. Canan CENGİZ (Farabi)

Prof. Dr. Bülent CENGİZ (IAESTE )

Eğitim, Mezuniyet ve Not Komisyonu (Eğitim-Öğretim Komisyonu/Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu, Mezuniyet Komisyonu)

Doç. Dr. Ercan GÖKYER
Doç. Dr. Nurhan KOÇAN 
Arş. Gör. R. Gizem ÖZTAŞ KARLI

Bitirme Tezi Komisyonu (Tasarım ve Bitirme Tezi Komisyonu)

Doç. Dr. Nurhan KOÇAN
Arş. Gör. A. Özge BOZ DEMİR

Kütüphane ve Dokümantasyon Komisyonu

Doç. Dr. Yeliz SARI NAYİM
Dr. Öğr. Üyesi B. Niyami NAYİM

Öğrenci İlişkileri, Dış Paydaşlar ve Sosyal Etkinlikler Komisyou (Öğrenci Kulüpleri ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu ve Dış Paydaşlar, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Temsilciliği)

Doç. Dr. Mustafa ARTAR
Dr. Öğr. Üyesi Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI
Arş. Gör. R. Gizem ÖZTAŞ KARLI

Burs Komisyonu

Prof. Dr. H. Selma ÇELİKYAY
Doç. Dr. Ercan GÖKYER
Dr. Öğr. Üyesi Niyami NAYİM

Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu (Bilimsel Faaliyet ve Stratejik Plan Komisyonu)

Prof. Dr. Sebahat AÇIKSÖZ
Doç. Dr. Melih ÖZTÜRK
Doç. Dr. Pınar BOLLUKCU

Kalite ve Akreditasyon, Ölçme-Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

Prof. Dr. Sebahat AÇIKSÖZ
Prof. Dr. Canan CENGİZ
Doç. Dr. Melih ÖZTÜRK
Doç. Dr. Mustafa ARTAR
Doç. Dr. Nurhan KOÇAN
Doç. Dr. Yeliz SARI NAYİM
Doç. Dr. Pınar BOLLUKCU
Dr. Öğr. Üyesi B. Niyami NAYİM
Öğr. Gör. N. Burçin KARAKAŞ
Arş. Gör. A. Özge BOZ DEMİR (Sekreterya)
Arş. Gör. İdil DAL (Sekreterya)
Arş. Gör. R. Gizem ÖZTAŞ KARLI (Sekreterya)

Altyapı ve Laboratuvar Komisyonu

Doç. Dr. Ercan GÖKYER
Dr. Öğr. Üyesi B. Niyami NAYİM
Öğr. Gör. N. Burçin KARAKAŞ

Çap ve Yandal Komisyonu

Prof. Dr. Canan CENGİZ
Doç. Dr. Yeliz SARI NAYİM
Öğr. Gör. N. Burçin KARAKAŞ

 *Komisyon isimleri ve üyeleri 13.12.2021 tarihinde yapılan bölüm toplantısında alınan bölüm kurul kararı ve

E-32639387-050.01.03-2100126250 yazı numarası ile güncellenmiştir.