image/svg+xml
image/svg+xml

Kurul ve Komisyonlar

Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kurul ve Komisyonları Kurul ve Komisyonlar

 

Görevliler (Başkan ve Üyeler)

 

Alt Birim Risk Koordinatörleri

Doç. Dr. Ercan GÖKYER

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Doç. Dr. Ercan GÖKYER (Başkan)
Prof. Dr. Canan CENGİZ (Üye)
Doç. Dr. Melih ÖZTÜRK (Üye)

Birim İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Ercan GÖKYER (Başkan)

Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu

Doç. Dr. Melih ÖZTÜRK (Üye)

Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Doç Dr. Ercan GÖKYER (Başkan)
Doç. Dr. Nurhan KOÇAN (Üye)
Doç. Dr. Pınar BOLLUKCU (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI (Üye)
Arş. Gör. İdil DAL (Üye)

Bölüm Mezuniyet Komisyonu

Doç. Dr. Nurhan KOÇAN (Başkan)
Arş. Gör. Aybüke Özge BOZ DEMİR (Üye)
Arş. Gör. Rukiye Gizem ÖZTAŞ KARLI (Üye)
Arş. Gör. İdil DAL (Yedek Üye)

Bölüm Staj ve İşyeri Eğitimi Komisyonu

Doç. Dr. Melih ÖZTÜRK (Başkan)
Arş. Gör. İdil DAL (Üye)
Arş. Gör. Rukiye Gizem ÖZTAŞ KARLI (Üye)
Arş. Gör. Aybüke Özge BOZ DEMİR (Yedek Üye)

Burs ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Niyami NAYİM (Başkan)

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Prof. Dr. Canan CENGİZ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Kadr. İlkdefa Başv. ve Yeniden Atama Değ. Kom.

Doç. Dr. Yeliz SARI NAYİM (Asıl)

Fakülte Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI (Üye)

Mezunlarla İletişim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI (Üye)

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Pınar BOLLUKCU (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Aylin ALİŞAN YETKİN (Üye)
Arş. Gör. İdil DAL (Üye)
Arş. Gör. Aybüke Özge BOZ DEMİR (Yedek Üye)

Öğrenci Hareketlilikleri Komisyonu

Doç. Dr. Mustafa ARTAR (Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Aylin ALİŞAN YETKİN (Bölüm Koord. Yrd.)

Uluslararası Öğrenci Rehberlik ve Danışmanlık Komisyonu

Doç. Dr. Mustafa ARTAR (Asıl)
Arş. Gör. İdil DAL (Yedek)

Veri Toplama Komisyonu

Arş. Gör. Aybüke Özge BOZ DEMİR (Üye)

Web Sayfaları ve Sosyal Medya Komisyonu

Arş. Gör. Aybüke Özge BOZ DEMİR (Bölüm WEB Sayfası)
Arş. Gör Rukiye Gizem ÖZTAŞ KARLI (Sosyal Medya Hesapları)

Bütçe Hazırlama Komisyonu

Doç. Dr. Ercan GÖKYER (Üye)

Fakülte Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. Ercan GÖKYER (Üye)

Bölüm Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. H. Selma ÇELİKYAY (Başkan)
Doç. Dr. Pınar BOLLUKCU (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Aylin ALİŞAN YETKİN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Niyami NAYİM (Yedek Üye)

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Sebahat AÇIKSÖZ (Başkan)
Doç. Dr. Mustafa ARTAR (Üye)
Arş. Gör. Aybüke Özge BOZ DEMİR (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Aylin ALİŞAN YETKİN (Yedek Üye)

Sosyal ve Kültürel Etkinlik Planlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI (Üye)


13.06.2022 tarihli 15-09 numaralı Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Fakültemiz ve bölümümüz bünyesinde faaliyet gösterecek olan komisyon görevlendirmeleri yapılmıştır. 

Fakülte Yönetim Kurulunun 29.09.2023 tarih ve 2023/22 -08 sayılı kararı ile güncelleme işlemi yapılmıştır.