image/svg+xml
image/svg+xml

Projeler

ÖĞRENCİ PROJELERİ
Bölümümüzde kabul edilen 2209-A TÜBİTAK projeleri 

Danışman

Öğrenci(ler)

Yıl

Proje Başlığı

Doç. Dr. Mustafa ARTAR

Serenay GÖKÇE

2019/2

Sağlıklı ve Yaşanılabilir Kent Olarak Amasra

Ar. Gör. Dr. Gizem CENGİZ GÖKÇE

Mertcan ŞEN

Ferdi KÖSEOĞLU

2019/2

Bolu-Mengen İlçesi Kültürel Peyzaj Özelliklerinin Coğrafi İşaret Kapsamında Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Nurhan KOÇAN

Hilal BESKİSİZ

2020/2

Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Beyşehir (Konya) Örneği

Doç. Dr. Nurhan KOÇAN

Sümeyra KAPUCU

2020/2

Tarihi Kent Kimliği Kapsamında Akçakoca İlçesi Cumhuriyet Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Proje Önerisi

Öğr. Gör. Dr. Aylin ALİŞAN YETKİN

İrem ÇEVİK

2020/2

Bartın İli Kent Merkezinin Yeşil Çatılara Uygunluğunun Tespiti

Doç. Dr. Mustafa Artar

Çağla ÜSTÜNDAĞ

2021/1

Bartın Kentinde Engelli Dostu Çözümler

Arş. Gör. Rukiye Gizem ÖZTAŞ KARLI

Havva ASA

2021/1

Akıllı Kent Perspektifinden Küçük Ölçekli Kentlerde Mikromobilite Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Bartın Örneği

Arş. Gör. Rukiye Gizem ÖZTAŞ KARLI

Sümeyye SARIKAYA

Esra KAVAKLI

2021/2

Algılanan Engellerin, E-scooterlara Karşı Oluşan Yenilik Direnci Üzerindeki Etkiler

Doç. Dr. Mustafa Artar

Sedanur KOCAGÖZ

2022/1

Bartın Kentinde Çocuk Oyun Alanlarının Tasarım Yönünden İrdelenmesi


AKADEMİSYEN PROJELERİ


Öğretim Üyesi

Proje Adı

İşbirliği Kurumlar

Başlangıç ve Tamamlanma Yılı

Sebahat Açıksöz

Orta Kızılırmak Havzası 15322 ekolojik biriminin tarımsal sit rekreasyon öncelikli alan kullanım deseninin oluşturulması (TÜBİTAK proje no: TARP-1900, Yardımcı Araştırmacı)

-

1998-2004

Mustafa Artar

Seyhan havzası bitki örtüsünün floristik ve vejetasyon açısından araştırılması

Çukurova Üniversitesi

2003-2006

Mustafa Artar

Kentsel-Kırsal Kuşaklarda Peyzaj Deseni Ve Ekolojik Süreç Etkileşimi

Denizli Belediyesi

2013-2016

Bülent Cengiz

Bütünleşik Kıyı Planlaması ve Yönetimi Kapsamında Bartın İli İçin Akıllı Turizm ve Rekreasyon Uygulaması Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

2021- Devam ediyor.

*Bazı TÜBİTAK projeleri yukarıda listelenmiştir.

 


Öğretim Üyesi

Proje Adı

İşbirliği Kurumlar

Başlangıç ve Tamamlanma Yılı

Bülent Cengiz

Canan Cengiz

Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi

Bartın Valiliği

2017-2018

Sevgi Görmüş Cengiz

Mustafa Artar

Küre Dağları Milli Parkı Bartın Bölümünde Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenerek Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi

Bartın Valiliği- Kalkınma Bakanlığı

2014-2015

Sevgi Görmüş Cengiz

Mustafa Artar

Ekorota Bartın: Doğal ve Kültürel Koridorların Haritalanması

Bartın Valiliği- Kalkınma Bakanlığı

2015-2016

 *Bazı BAKKA projeleri yukarıda listelenmiştir.
Öğretim Üyesi

Proje Adı

Proje Türü (Lisansüstü, kapsamlı vb. )

Başlangıç ve Tamamlanma Yılı

Sebahat Açıksöz

Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi  Bartın Arıt Çayı Havzası Örneği (Yürütücü)

Lisansüstü

2012-2014

Sebahat Açıksöz

Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Etik Arıt Söğütlü Köyü (Yürütücü)

Kapsamlı

2012-2015

Sebahat Açıksöz

Planlama Sürecinde Görsel Peyzaj Analizi Amasra Örneği (Araştırmacı)

Kapsamlı

2012-2015

Sebahat Açıksöz

Kent Kimliğinin Sürdürülebilirliği İçin Peyzaj Yönetim Anlayışı: Amasra Örneği (Yürütücü)

Lisansüstü

2016-2016

Sebahat Açıksöz

Kültürel Peyzaj Turizm İlişkisine Yönelik Kırsal Kimlik Koruma Modeli: Nallıhan Örneği

Lisansüstü

2014-2017

Sebahat Açıksöz

Zihinsel ve Ruhsal Engelli Bireylere Yönelik Hortikültürel Terapi Bahçeleri: Özel Bakım Merkezleri (Yürütücü)

Lisansüstü

2017-2018

Sebahat Açıksöz

Dış Mekânda Kadın: Bolu- Mudurnu Yerleşimi Örneği (Yürütücü)

Lisansüstü

2018-2019

Sebahat Açıksöz

Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Kapsamında Lavanta Tarımı-Ekoturizm İlişkisi:Isparta İli Kuyucak Köyü Örneği (Yürütücü)

Lisansüstü

2019-2020

H. Selma Çelikyay

Kamusal Alanların Ergonomi Açısından İrdelenmesi, Bartın İçin Ergonomik Kentsel Tasarım Rehberi Önerisi (Yürütücü)

Lisansüstü

2016-2017

H. Selma Çelikyay

Aydın-Atça Kent Planının Kentsel Yerleşim Üzerine Etkisinin İrdelenmesi (Yürütücü)

Lisansüstü

2016-2017

H. Selma Çelikyay

Batı Karadeniz Bölgesindeki Filyos Vadisi Projesi Hinterlandının Ekolojik Analizi ve Stratejik Planlama Önerileri (Yürütücü)

Kapsamlı

2018-2019

H. Selma Çelikyay

TR81 Düzey 2 Bölgesi İllerinin (Zonguldak, Bartın, Karabük) Kentleşme Oranlarının ve Kentleşme Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması (Yürütücü)

Kapsamlı

2018-2019

Bülent Cengiz

Kentsel Kültürel Mirasın Sürdürülebilir Planlanması ve Tasarımı: Amasra Örneği (Yürütücü)

Lisansüstü

2016-2017

Bülent Cengiz

Beylikdüzü-İstanbul Kentsel Yeşil Alanlarına Yönelik Peyzaj Performans Değerlendirmesi Üzerinde Bir Araştırma (Yürütücü)

Lisansüstü

2017-2018

Bülent Cengiz

Kırsal Peyzajların Sürdürülebilir Gelişimi Bağlamında Kıyısal Alanlarda Görsel Peyzaj Değerlendirmesi: Güzelcehisar Köyü Örneği (Yürütücü)

Lisansüstü

2018-2019

Bülent Cengiz

Bartın Kenti Örneğinde Cadde Peyzajı Tasarım Rehberi (Yürütücü)

Lisansüstü

2018-2019

Canan Cengiz

Amasra Tarihi Kent Dokusu ve Yakın Çevresinin Kültürel Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi (Araştırmacı)

Kapsamlı

2011-2014

Canan Cengiz

Mimari Mekan ve Kişisel Mekan Arasındaki Uyumun Seçilen Kent Parkları Üzerinde Denetlenmesi (Araştırmacı)

Kapsamlı

2012-2014

Canan Cengiz

Bartın Güzelcehisar Kıyı Yerleşiminin Ekolojik Planlaması (Yürütücü)

Kapsamlı

2012- 2015

Canan Cengiz

Safranbolu Geleneksel Yerleşim Dokusunun Ekolojik Tasarıma Yönlendirici Etkisi Üzerinde Bir Araştırma (Yürütücü)

Lisansüstü

2014-2015

Canan Cengiz

Bartın-Kızılkum Kırsal Kıyı Yerleşiminin Sürdürülebilir Turizm ve Rekreasyon Potansiyeli Yönünden Değerlendirilmesi (Yürütücü)

Lisansüstü

2018-2019

Canan Cengiz

Sürdürülebilir Kentleşme Bağlamında Eko-Kent Önerisi: Kayseri Gesi Örneği (Yürütücü)

Lisansüstü

2018-2019

Canan Cengiz

Stratejik Mekansal Planlama Bağlamında Alan Kullanım Değişiminin Saptanması Ve Değerlendirilmesi: Riva (İstanbul) Örneği (Yürütücü)

Lisansüstü

2019-2020

Canan Cengiz

Bartın İlinde Korunan Alan Statüsündeki Örneklerin Görsel Peyzaj Kalite Analizinin Sürdürülebilir Turizm ve Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi (Yürütücü)

Kapsamlı

2020-Devam ediyor

Mustafa Artar

Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar

Kapsamlı

2014-2015

Mustafa Artar

Bartın Kentinde Yeşil Altyapı (Green Infrastructure) Yaklaşımı İle Peyzaj Değerlendirmeleri

Kapsamlı

2014-2015

Mustafa Artar

UNESCO Yolunda Amasra: Süreç, Alan Yönetimi ve Peyzaj Planlama

Lisansüstü

2014-2015

Mustafa Artar

Bartın Kentinde Sürdürülebilir Ulaşım Olanaklarının Araştırılması (Yürütücü)

Kapsamlı

2017-2018

Nurhan Koçan

Bartın Nehri Gölbucağı Boğaz Kesimi Rekreasyonel Alan Kullanım Potansiyelinin Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi (Yürütücü)

Lisansüstü

2018-2019

Nurhan Koçan

Ekokentler ve Bartın Kentinin Ekokent Olabilirliği Üzerine Bir Araştırma (Yürütücü)

Lisansüstü

2019-2020

Yeliz Sarı Nayim

İstanbulda Uygulanan Dikey Bahçe Örneklerinin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi (Yürütücü)

Lisansüstü

2016-2019

Yeliz Sarı Nayim

Eskipazar (Karabük) Yerleşimi Örneğinde Sürdürülebilir Ekoturizm Olanaklarının Araştırılması (Yürütücü)

Lisansüstü

2016-2019

Yeliz Sarı Nayim

Hızlı Kentsel Gelişmenin Doğala Yakın Habitatlara Etkisinin Değerlendirilmesi: Ankara İli Bağlıca ve Yapracık Yerleşimleri Örneği (Yürütücü)

Lisansüstü

2017-2018

Yeliz Sarı Nayim

Bartın İli Ahatlar-Kapısuyu Yerleşimleri Arasındaki Biyotop Karakteristiklerinin Belirlenmesi (Yürütücü)

Kapsamlı

2017-2019

 B. Niyami Nayim

Amasra İlçesinin Sürdürülebilir Arazi Kullanım Planlanması (Yürütücü)

 Kapsamlı

 2016-2017

 B. Niyami Nayim

Habitat Parçalanmalarının Peyzaj Planlama Açısından Değerlendirilmesi, Bartın Kenti Örneği (Yürütücü)

Lisansüstü

2016-2017

Pınar Bollukcu

Ankara İli Ayaş İlçesi’nin Doğal ve Kültürel Özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi (Yürütücü)

Lisansüstü

2017-2018

Pınar Bollukcu

Polonezköy’de Sürdürülebilir Turizm-Sürdürülebilir Peyzaj İlişkisinin
Araştırılması (Yürütücü)

Lisansüstü

2018-2019

 *BAP projelerinden bazıları yukarıda listelenmiştir.