image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Kadro

Doç. Dr. Ercan GÖKYER
Bölüm Başkanı
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:Peyzaj Planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Peyzaj Ekolojisi
e - Posta:egokyer@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3846
Prof. Dr. Sebahat AÇIKSÖZ
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:Peyzaj Planlama, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
e - Posta:saciksoz@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 2288
Prof. Dr. Bülent CENGİZ
Anabilim Dalı Başkanı
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı, Akarsu Peyzajları, Kültürel Peyzaj
e - Posta:bcengiz@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3835
Prof. Dr. Canan CENGİZ
Anabilim Dalı Başkanı
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:Kıyı Planlama, Peyzaj Tasarımı, Kent Ekolojisi, Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler, Tarihi Kentsel Peyzajlar
e - Posta:canancengiz@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3841
Prof. Dr. Hatice Selma ÇELİKYAY
Anabilim Dalı Başkanı
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:Şehir Planlama, Şehir Tasarım, Sürdürülebilirlik/Ekoloji ve Enerji
e - Posta:scelikyay@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3834
Doç. Dr. Mustafa ARTAR
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama, Peyzaj Yönetimi
e - Posta:martar@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3843
Doç. Dr. Pınar BOLLUKCU
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama, Peyzaj Yönetimi
e - Posta:pbollukcu@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3845
Doç. Dr. Nurhan KOÇAN
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:Peyzaj Planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Tarihi Çevre Koruma ve Düzenleme
e - Posta:nkocan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3844
Doç. Dr. Melih ÖZTÜRK
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:Ekolojik ve Hidrolojik Modelleme
e - Posta:melihozturk@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3842
Doç. Dr. Yeliz SARI NAYİM
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:Sürdürülebilir Tasarım, Ekoloji, Sürdürülebilir Turizm ve Habitat Koruma, Bitki Materyalleri
e - Posta:ynayim@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3847
Dr. Öğr. Üyesi Aylin ALİŞAN YETKİN
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:Kültürel Peyzaj, Peyzaj Planlama, Halk Katılımlı Yöntemler, Karma Metodoloji Çalışmaları, İklim Değişikliğine Uyum
e - Posta:ayetkin@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3864
Dr. Öğr. Üyesi Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:Peyzaj Tasarımı, Terapi Bahçeleri, Kentsel Peyzaj Planlama, Stratejik Mekansal Planlama, Peyzaj Değişimi
e - Posta:pkececioglu@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3858
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Niyami NAYİM
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:Sürdürülebilir Planlama ve Tasarım, Arazi Kullanımları ve Uyuşmazlıkları, Peyzaj Mimarlığında Bilgisayar Teknolojileri
e - Posta:niyami@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3856
Arş. Gör. Dr. Rukiye Gizem ÖZTAŞ KARLI
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:Akıllı Kent, Akıllı Ulaşım, Şehir Planlama
e - Posta:roztas@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3861
Arş. Gör. Aybüke Özge BOZ DEMİR
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:İklimle Uyumlu Sürdürülebilir ve Akıllı Kent Planlama
e - Posta:aboz@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3860
Arş. Gör. İdil DAL
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Uzmanlık Alanı:İklim Akıllı Kentler
e - Posta:idal@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3859