image/svg+xml
image/svg+xml

Bölüm Kalite Komisyonu

Kalite ve Akreditasyon Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Sebahat AÇIKSÖZ Başkan
Prof. Dr. H. Selma ÇELİKYAY Üye
Doç. Dr. Canan CENGİZ Üye
Doç. Dr. Mustafa ARTAR Üye
Doç. Dr. Melih ÖZTÜRK Üye
Doç. Dr. Nurhan KOÇAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Pınar BOLLUKCU Üye
Arş. Gör. A. Özge BOZ DEMİR Sekreterya
Arş. Gör. İdil DAL 
Sekreterya
Arş. Gör. R. Gizem ÖZTAŞ KARLI 
Sekreterya

 Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Görevleri

  • Komisyonların çalışmalarını PEMDER kriterleri doğrultusunda yönlendirmek,
  • Bölümün misyonu ve vizyonunu üniversitenin ve fakültenin misyonu ve vizyonu ile uyumlu hale getirmek.
  • PEMDER Akreditasyonuna yönelik çalışmaları gerçekleştirir, PEMDER Bölüm ziyaretlerini organize eder.
  • Bölümü Uluslararası ve Ulusal Akreditasyon başvuruları için hazır tutar,
  • Bölümün Öz Değerlendirme Raporunu hazırlar ve güncel olmasını sağlar,
  • Altı (6) ayda bir, yılda en az iki kez toplanır. Yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunulur.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kalite Komisyonu'na erişmek için tıklayınız.