image/svg+xml
image/svg+xml

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

:

Kaliteli eğitim öğretim etkinlikleri, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınan araştırma çalışmaları ile ön plana çıkan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik disiplinler arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi-yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz

:

Doğal ve kültürel peyzajların planlanması, tasarımı, yönetimi ve korunması konularında donanımlı, fiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıyı yorumlayabilecek bilgilere sahip, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarları yetiştirmek; bilim ve teknolojiden yararlanarak yapılan araştırmalarla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte peyzajlara ilişkin potansiyelleri değerlendirmek ve sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.