image/svg+xml
image/svg+xml

Neden Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ?

Peyzaj Mimarlığı disiplini, kentsel ve kırsal dış mekânlar için planlama, tasarım, onarım ve yönetim konularında fiziksel (yapısal ve bitkisel) düzenlemeler yaparak yaşam kalitesinin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayan bir bilim dalıdır. Doğal ve kültürel kaynak değerlerini koruma-kullanma dengesi temelinde değerlendirerek kullanıcıların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir ve yaşanabilir mekânların planlama ve tasarım projeleriyle ortaya çıkmasını sağlayan bir meslek disiplinidir. Sanatı, mimarlığı, mühendisliği ve teknolojiyi entegre eden peyzaj mimarlığı ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte işlevsel ve yaşam kalitesi yüksek mekanların oluşmasını sağlamaktadır. Mimar, Şehir ve Bölge Plancısı, Harita Mühendisi vb. meslek disiplinleriyle ortak çalışma alanları mevcuttur.  

Bu kapsamda, Bartın, doğal ve kültürel zenginlikleriyle önemli peyzaj değerlerine sahip, turizm kaynakları açısından zengin bir ildir. Kent, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri için önemli uygulama laboratuvarı niteliğindedir.

Bölüm farklı yurtiçi ve yurtdışı akademik geçmişe sahip öğretim üyesi altyapısı bulunan interdisipliner bir nitelik taşımaktadır. Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitiminin 50. yılı tamamlanmaktayken, 1994 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 25. yaşına doğru ilerlemektedir.

Amacımız; ulusal ve uluslararası nitelikte çağdaş bir eğitim ve öğretim sürdürmek, evrensel ölçekte bilgi üreterek bilim dünyasına katkıda bulunmak; ulusal, bölgesel ve yerel gereksinimler temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamaktır.

Orman Fakültesi