image/svg+xml
image/svg+xml

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

:

Bartın üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak vizyonumuz; ulusal ve uluslararası nitelikte çağdaş bir eğitim ve öğretim sürdürmek, evrensel ölçekte bilgi üreterek bilim dünyasına katkıda bulunmak; ulusal, bölgesel ve yerel gereksinimler temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamaktır.

Misyonumuz

:

Bölümümüzün Hedefleri Peyzaj Mimarlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde niteliklere sahip, ekosistemlerin oluşumu, bakımı, iyileştirilmesi, yenilenmesi ve korunması konusunda bilgili, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir yönetimi konusunda fiziksel ve sosyo-kültürel ve ekonomik yapıyı yorumlayabilecek bilgilere sahip, Peyzaj planlama ve tasarımında doğal ve kültürel kaynakların korunmasının yanı sıra yaşam kalitesini artırmak açısından toplumsal refahı gözeten, Ulusal ve uluslararası alanda çevre sorunlarını tanımlayan ve çözüm üretebilen,Peyzaj Mimarları yetiştirmektir.

Orman Fakültesi