image/svg+xml
image/svg+xml

Tanıtım

Bölümümüz 1994 yılında Zonguldak Karaelmas üniversitesi Bartın Orman Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş, 2008 yılında Bartın Üniversitesi'nin kurulması ile aynı fakültede eğitimine devam etmektedir. Peyzaj Planlama ve Tasarım, Peyzaj Teknikleri ve Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Dallarında 3 Profesör, 6 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kabul Şartları

:

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

Mezuniyet Koşulları

:

Ders planında belirtilen zorunlu dersler ile asgari sayıda alınması gereken seçmeli derslerden başarıyla geçmiş, en az 240 kredi almış ve 2.00/4 ortalamaya sahip olan öğrenciler mezun olabilir.

Alınacak Derece

:

Peyzaj Mimarlığı Bölümünü okuyan bir öğrenci dört yıllık eğitim-öğretim sonunda, alanında toplam 240 AKTS’lik (Mevcut: 220) teorik ve uygulamalı ders yükünü alır. 
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Peyzaj Mimarlığı alanında Lisans Diploması ve Peyzaj Mimarı unvanı kazanılır.

Üst Kademeye Geçiş

:

Peyzaj Mimarı, peyzajı oluşturan doğal ve kültürel bileşenlerin ve çevrelerin koruma - kullanım dengesi gözetilerek; ekolojik, ekonomik, estetik ve işlevsel ölçütlere uygun (olarak) planlaması, tasarımı, onarımı, korunması ve yönetim konularında bilim ve sanat temelinde proje üreten kişidir. Peyzaj Mimarının başlıca çalışma alanları aşağıdaki gibi sıralanmıştır: A) Yerel Yönetimler başta olmak üzere birçok kamu kurumunda (Yatırım Planlama Müdürlükleri, İmar Daire Başkanlıkları / Müdürlükleri, Çevre Koruma Daire Başkanlıkları, Park ve Bahçeler Müdürlükleri, Şehir ve Bölge Planlama Müdürlükleri, Kentsel Tasarım Müdürlükleri, Kültür ve Tabiatı Koruma Kurulları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası gibi kamu kuruluşlarının Çevre ve Doğa Koruma, Fiziksel Planlama, ÇED, korunan alan koruma ve planlama birimleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Turizm Araştırma Enstitüleri, turizm tesisleri ile diğer kamu kurumları), B) Bilimsel araştırma kurumları ve üniversitelerde C) Özel sektörde (5531 sayılı yasayla özel sektörde; özel Peyzaj Mimarlığı- Mimarlık- Şehir ve Bölge Planlama- İnşaat Mühendisliği büroları ya da firmaları, süs bitkileri ve cansız materyal üreten, pazarlayan özel işletmelerde) çalışma olanağı bulunmaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Peyzaj Mimarlığı bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

İstihdam Olanakları

:

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüklerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi çeşitli kamu kuruluşlarının çevre, yeşil alan ve peyzaj düzenleme birimlerinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı il ve ilçe teşkilatları ile araştırma enstitülerinde, özel Peyzaj Mimarlığı bürolarında, çeşitli turizm tesislerinde, süs bitkileri üreten ve pazarlayan özel işletmeler ve fidanlıklarda çalışma olanağı bulunmaktadır.

Bölüm Başkanı ve Bölüm Bologna Koordinatörü

:

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sabaz Email: msabaz@bartin.edu.tr Tel:  (0378) 223 51 44 
AKTS Koordinatörü Doç Dr. Canan Cengiz Email: canancengiz@bartin.edu.tr Tel: (0378) 223 51 23

Orman Fakültesi