Komisyonlar

Komisyonlar ve Koordinatörlükler

Bölümümüz Üyesi

 

Burs Komisyonu

:

Yrd. Doç. Dr. Ercan GÖKYER

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu

:

Araş. Grv. Gizem CENGİZ GÖKÇE

 

Eğitim Komisyonu

:

Doç. Dr. Sevgi GÖRMÜŞ CENGİZ (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Nurhan KOÇAN (Üye)

Araş. Grv. Gizem CENGİZ GÖKÇE (Üye)

 

İntibak Komisyonu

:

Doç. Dr. Bülent CENGİZ (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Nurhan KOÇAN (Üye)

Araş. Grv. Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI (Üye)

 

Yarıyıl Ders Görevlendirmeleri, Komisyonu

:

Prof. Dr. Mehmet SABAZ (Başkan)

Doç. Dr. Canan CENGİZ (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR (Üye)

Araş. Grv. Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI (Üye)

 

Haftalık Ders Programı ve Sınav Programları Hazırlama Komisyonu

:

Doç. Dr. Canan CENGİZ (Başkan)

Araş. Grv. Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI (Üye)

 

Faaliyet Raporları ve Çalışma Planları Hazırlama Komisyonu

:

Yrd. Doç. Dr. Melih ÖZTÜRK

 

Erasmus Koordinatörlüğü

:

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR

 

Mevlana Koordinatörlüğü

:

Yrd. Doç. Dr. Yeliz SARI NAYİM (Başkan)

Araş. Grv. Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI (Üye)

 

Farabi Koordinatörlüğü

:

Doç. Dr. Canan CENGİZ

 

IAESTE Koordinatörlüğü

:

Doç. Dr. Bülent CENGİZ

 

Uzaktan Eğitim Koordinatörü

:

Inst. Necide Burçin KARAKAŞ

Web Sitesi Takip ve Güncelleme Koordinatörü

:

Res. Assit. Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI

 Bitirme Ödevleri Koordinatörü

:

Yrd. Doç. Dr. Nurhan KOÇAN

 

 Staj İşlemleri Koordinatörü

:

Yrd. Doç. Dr. Melih ÖZTÜRK

 

Mezunlarla İletişim ve Kariyer Temsilciliği

:

Assoc. Prof. Dr. Bülent CENGİZ (Head)

Res. Assit. Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI

Bilgisayar, Internet, Yazılım ve Donanım Koordinatörü

:

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR (Başkan)

Araş. Grv. Gizem CENGİZ GÖKÇE (Üye)

 

Derslik, Stüdyo ve Ofisler Malzeme ve Teknik Donanım Koordinatörleri

:

Yrd. Doç. Dr. Melih ÖZTÜRK (Başkan)

Öğr. Grv. Necide Burçin KARAKAŞ (Üye)

 

Sınav Evrakı Arşiv Koordinatörleri

:

Yrd. Doç. Dr. Ercan GÖKYER  (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Pınar BOLLUKCU (Üye)

 

Bolonya Bilgi Sistemi Veri Kontrol Yetkilileri

:

Prof. Dr. Mehmet SABAZ (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Melih ÖZTÜRK (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Ercan GÖKYER (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Bayram Niyami NAYİM (Üye)

Araş. Grv. Gizem CENGİZ GÖKÇE (Üye)

 

 Anabilim Dalları İzleme Görevlileri 

 

:

Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sevgi GÖRMÜŞ CENGİZ

Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yeliz Sarı NAYİM

Araş. Grv. Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI

Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı

Yard. Doç. Dr. Nurhan KOÇAN

Araş. Grv. Gizem CENGİZ GÖKÇE