İdari Personel


Sevgi SEÇGİN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Bölüm Sekreteri (Şef)

(0378) 223 51 26
sevgisecgin@bartin.edu.tr


İlhan DİLMEN
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Kat Sorumlusu

(0378) 223 51 81
ilhandilmen@bartin.edu.tr

+(90) 378 223 51 26 --- +90 378 223 50 62 --- peyzaj@bartin.edu.tr bof@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi